LIIKASTEN SUKUSEURA ry

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 (Hyväksytty sukukokouksessa.)


 

JÄSENISTÖ

Jäsenmäärän kasvattamiseksi seniorijäsenten toivotaan edelleen huolehtivan siitä, että jäseniä saadaan myös seuraavista sukupolvista. Uudet jäsenet saavat entiseen tapaan henkilötietolomakkeen, tietoa sukuseurasta sekä 25-vuotishistoriikin. Jäsenmaksun maksettuaan uusi jäsen saa jäsennumeron ja salasanan, jolla pääsee internetissä kotisivujen jäsensivuille.

JÄSENYYDET

Sukuseura jatkaa jäsenyyttä Sukuseurojen keskusliitto (SSK) ry:ssä ja Suomen Sukututkimusseura (SSS) ry:ssä.

SUKUTUTKIMUS JA SUKUKIRJA

Sukuhaarojen vastuuhenkilöt pyrkivät aktiivisesti täydentämään vastuullaan olevia sukuselvityksiä. Perustietojen lisäksi pyritään tallentamaan myös henkilö­tieto­lomakkeissa ym. annettua muuta tietoa. Myös jäsenistöltä toivotaan valokuvia ja tietoja, koska ne varmistavat tietojen säilymisen jälkipolvillekin. Kullekin sukuhaaralle olisi hyvä saada vastuuhenkilö omasta sukuhaarasta.

Sukukirjaan ja muihin julkaisuihin sopivan tiedon keräys ja tallennus jatkuu entiseen tapaan. Lisäksi jatketaan DNA-testien teettämistä. Historiikkia päivitetään niin, että uusi historiikki on valmis vuonna 2020 seuran täyttäessä 35 vuotta.

Jäsenistöltä odotetaan sukuseuran lehteä varten tietoja erilaisista tapahtumista, valmistujaisista, kunniamerkeistä jne.

MATERIAALI JA MYYNTI

Kotisivuilla esiteltyjen tuotteiden myynti jatkuu.

MUISTAMISET

Onnitellaan 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90 jne. täyttäviä jäseniämme. Jäsenen poismenon johdosta muistetaan vainajan omaisia, mistä syystä olisi hyvä, että kuolemantapauksista ilmoitettaisiin ennen hautajaisia. Vuoden Liikanen julkistetaan vuosittain pidettävässä kokouksessa.

TIEDOTTAMINEN

Tärkein tiedottamiskanava on edelleen Liikaslinkki-lehti, joka julkaistaan keväällä ja ennen joulua. Lehden saa myös pelkästään sähköisenä versiona (tästä ilmoitus tiedottajalle). Sukukokousasiakirjat ovat nähtävissä ennen kokousta kotisivuilla, mistä kokoukseen tulijoiden toivotaan tulostavan ne itselleen.

Kotisivujen kehittäjäksi ja hoitajaksi etsitään asiantuntijajäsentä. Etusivun kuva pyritään vaihtamaan 1–3 kuukauden välein. Virtuaalimuseoon on tarkoitus saada lisää esineistöä.

Toimintasuunnitelma kattaa vuoden 2019 kesäkokoukseen asti ulottuvan ajanjakson. Sen jälkeen suunnitelma laaditaan aina kokouskaudeksi kerrallaan.

PAIKALLISTOIMINTA

Toimintaa jatketaan paikallisten olosuhteiden ja mahdollisuuksien mukaan.

SUKUKOKOUS

Vuoden 2018 sukukokous pidetään Oulussa.

 

Hallitus